0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Kleszcz Krzesimir
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۵
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۱۴:۱۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۴۵
Michal Minda
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۳۰
Maciej Podsiadlo
۲
۲
Marcin Jadczyk
inprogress
۱۵:۴۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۴۵
Adam Dosz
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۰:۰۰
Jan Zandecki
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۲:۰۰
Michal Murawski
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۱۵
Zochniak Jakub
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۴۵
Michal Galas
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۳۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۰:۱۵
Lukasz Sokolowski
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۳۰
Damian Korczak
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۲:۱۵
Lukasz Sokolowski
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۳:۰۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۳:۱۵
Adam Dosz
۳
۰
Petr David
Finished
۱۳:۳۰
Jan Zandecki
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۴:۰۰
Michal Murawski
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۴۵
Michal Minda
۰
۳
Michal Galas
Finished
۰۲:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Michal Galas
Finished
۰۴:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Michal Galas
Finished
۰۶:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Michal Galas
Finished
۰۹:۰۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۱:۱۵
Adam Dosz
۱
۳
Lukasz Sokolowski
Finished
۱۱:۳۰
Petr David
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۲:۳۰
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۴۵
Lukasz Sokolowski
۲
۳
Petr David
Finished
۱۴:۳۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۵:۳۰
Jan Zandecki
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۰:۰۰
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Michal Minda
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۰
Damian Korczak
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۴۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۴۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۰۰:۳۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۰۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۰۰
Michal Murawski
۳
۱
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۳:۱۵
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Michal Minda
Finished
۰۳:۳۰
Szymon Radlo
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۱۵
Michal Murawski
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۴۵
Kleszcz Krzesimir
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۱۵
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۳۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۷:۰۰
Michal Minda
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۸:۰۰
Petr David
۳
۰
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۳:۴۵
Adam Dosz
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۵:۰۰
Lukasz Sokolowski
۰
۲
Jan Zandecki
inprogress
۱۶:۰۰
Damian Korczak
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
Petr David
-
-
Miastowski Maksymilian
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Lukasz Jarocki
-
-
Michal Murawski
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Adam Dosz
-
-
Adrian Wiecek
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Russia
Liga Pro
Bazilevsky Vitaly
۰
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۰۸:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۸:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۱۲:۴۵
Dmitrii Surkin
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۳:۱۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۰:۴۵
Alexey Uvarov
۳
۲
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۲
۲
Pavel Semeshin
Finished
۱۲:۱۵
Ivan Pandur
۲
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۰۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۰
Aleksandr Gusev
Finished
۰۹:۱۵
Nikolay Zhurba
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۰
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۲
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۳۰
Andrey Prokhorov
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۲:۰۰
Mikhail Reznikov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۴۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۱۵
Vyacheslav Chernov
۳
۱
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Uvarov
۳
۱
Andrey Prokhorov
Finished
۰۴:۴۵
Mikhail Reznikov
۱
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۵:۴۵
Aleksandr Gusev
۱
۳
Anton Gurov
Finished
۰۸:۴۵
Vladimir Ippolitov
۳
۰
Igor Blinov
Finished
۰۹:۰۰
Anton Gurov
۲
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۹:۴۵
Igor Blinov
۳
۲
Alexander Kolmin
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Kolmin
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۳۰
Konstantin Olshakov
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۱
۳
Roman Chernyi
Finished
۱۳:۳۰
Alexander Kolmin
۳
۲
Roman Chernyi
Finished
۱۴:۳۰
Dmitrii Surkin
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۱۴:۴۵
Andrey Prokhorov
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۰
Alexey Uvarov
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۰۰
Konstantin Olshakov
۳
۰
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۹:۱۵
Bazilevsky Vitaly
۳
۰
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۰:۱۵
Alexander Kolmin
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۲:۳۰
Alexander Alexeev
۲
۰
Mikhail Mukhamedzhanov
inprogress
۱۶:۰۰
Dmitry Bogdanov
۱
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۳:۰۰
Andrey Artemov
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۰۰
Evgeny Anisimov
-
-
Igor Mihaylov
inprogress
۰۰:۱۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۰:۲۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Igor Mihaylov
-
-
Aleksey Zirin
inprogress
۰۱:۱۵
Andrey Artemov
۰
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۳۰
Evgeny Anisimov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Aleksey Zirin
۳
۰
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۱۵
Ivan Pandur
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۲:۳۰
Igor Mihaylov
-
-
Yuriy Lbov
inprogress
۰۲:۴۵
Nikolay Zhurba
۳
۱
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۳۰
Yuriy Lbov
۰
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۳:۴۵
Lopatin Sergey
۳
۱
Alexey Uvarov
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۰۰
Anatoly Ilin
۳
۲
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۳۰
Aleksey Zirin
۰
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۴۵
Anatoly Ilin
۰
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۵:۳۰
Evgeny Anisimov
۱
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۵:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۸:۱۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۰۹:۰۰
Oleg Belugin
۰
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۰:۰۰
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۰:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۲
۳
Anton Gurov
Finished
۱۰:۴۵
Aleksandr Kozlov
۰
۳
Sergei Safronov
Finished
۱۱:۵۰
Aleksey Lobanov
۳
۲
Dmitrii Surkin
Finished
۱۲:۱۵
Ivan Bukhtiyarov
۱
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۱۲:۳۰
Dmitry Tunitsin
۰
۳
Ilya Konashkov
Finished
۱۲:۴۵
Sergei Safronov
۱
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۲:۵۰
Pavel Semeshin
۳
۰
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۱۵
Vadim Putilovsky
۳
۲
Aleksandr Kozlov
Finished
۱۳:۳۰
Ilya Konashkov
۰
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۳:۴۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۳:۴۵
Aleksandr Kozlov
۳
۱
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۴:۰۰
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۰
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۱۵
Aleksey Lobanov
۳
۰
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۴:۱۵
Sergei Safronov
۲
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۱۴:۲۰
Pavel Semeshin
۰
۳
Ilya Konashkov
Finished
۱۴:۴۵
Vladimir Selkin
-
-
Yuriy Zaycev
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Czech Republic
Pro League
Jan Steffan
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۱۱:۳۰
Jan Steffan
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Vilhelm
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۶:۳۰
Denis Hofman
۳
۲
Turek Tomas
Finished
۱۲:۰۰
Jan Potensky
۳
۲
Havel Ladislav
Finished
۰۲:۳۰
Ludek Madle
۲
۳
Milan Longin
Finished
۱۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Jiri Veselka
Finished
۰۰:۳۰
Kamil Novak
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۰:۳۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Denis Hofman
Finished
۱۳:۰۰
Denis Hofman
۰
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۴:۰۰
Jan Knot
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Varnushka
۱
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۵:۰۰
Marcel Pikous
۰
۳
Milan Urban
Finished
۰۰:۰۰
Milan Urban
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Fojt
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۱:۰۰
Daniel Lieskovsky
۳
۰
Marcel Pikous
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Rostislav Bartl
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Jan Potensky
Finished
۰۵:۳۰
Havel Ladislav
۳
۲
Jan Potensky
Finished
۰۸:۰۰
Josef Koutnik
۲
۳
Adolf Sejstl
Finished
۱۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۱۱:۰۰
Julius Legen
۰
۲
Jan Knot
inprogress
۱۶:۰۰
Kamil Novak
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۰:۰۰
Martin Sobisek
۱
۳
Daniel Lieskovsky
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۰۷:۰۰
Michal Macurak
۱
۳
Michal Moravec
Finished
۱۲:۰۰
Petr Zivny
۳
۲
Adam Sivera
Finished
۰۰:۰۰
Borek Moravec
۳
۲
Kamil Kleprlik
Finished
۰۰:۰۰
Adam Sivera
۳
۰
Martin Mastera
Finished
۰۰:۳۰
Kamil Kleprlik
۳
۲
Sebastian Kasnik
Finished
۰۰:۳۰
Martin Kucera
۱
۳
Petr Zivny
Finished
۰۱:۰۰
Jan Herold
۳
۱
Borek Moravec
Finished
۰۱:۰۰
Petr Zivny
۲
۳
Adam Sivera
Finished
۰۲:۰۰
Jan Herold
۳
۰
Borek Moravec
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Svedik
۳
۰
Julius Lazar
Finished
۰۲:۳۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۳:۰۰
Julius Lazar
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۳:۳۰
Havel Ladislav
۳
۰
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Svedik
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۰۰
Jan Potensky
۳
۲
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۱
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۴:۳۰
Radim Pavelka
۲
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۴:۳۰
Havel Ladislav
۳
۲
Jaromir Cernik
Finished
۰۵:۰۰
Julius Lazar
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۰۰
Rostislav Bartl
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۶:۰۰
Jaromir Cernik
۰
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۶:۰۰
Rostislav Bartl
۳
۱
Julius Lazar
Finished
۰۶:۳۰
Radim Pavelka
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۸:۰۰
Milan Longin
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۱۰:۳۰
Vit Salanda
۰
۳
Josef Ciz
Finished
۱۰:۳۰
Michal Moravec
۲
۳
Petr Kalias
Finished
۱۰:۳۰
Milan Vrabec
۰
۳
Ludek Madle
Finished
۱۱:۰۰
Radek Benes
۳
۰
Michal Macurak
Finished
۱۱:۰۰
Petr Kalias
۳
۱
Radek Benes
Finished
۱۱:۳۰
Josef Ciz
۳
۱
Josef Koutnik
Finished
۱۱:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۱:۳۰
Adolf Sejstl
۲
۳
Vit Salanda
Finished
۱۲:۰۰
Vit Salanda
۳
۱
Josef Koutnik
Finished
۱۲:۳۰
Milan Longin
۱
۳
Milan Vrabec
Finished
۱۲:۳۰
Michal Moravec
۳
۱
Radek Benes
Finished
۱۲:۳۰
Turek Tomas
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۲:۳۰
Petr Kalias
۳
۰
Michal Macurak
Finished
۱۳:۰۰
Josef Ciz
۲
۳
Adolf Sejstl
Finished
۱۳:۰۰
Radek Benes
۱
۳
Michal Macurak
Finished
۱۳:۳۰
Turek Tomas
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۳:۳۰
Josef Ciz
۳
۱
Adolf Sejstl
Finished
۱۴:۰۰
Petr Kalias
۳
۰
Michal Moravec
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Cinibulk
۳
۰
Josef Belovsky
Finished
۱۴:۳۰
Petr Jochym
۳
۲
Dalibor Kolek
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Jr
۲
۳
Jan Cernoch
Finished
۱۵:۰۰
Josef Kvapil
۱
۳
Julius Legen
Finished
۱۵:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۵:۰۰
Vitezslav Malina
۲
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۵:۳۰
Mihail Trinta
۰
۳
Josef Kvapil
Finished
۱۵:۳۰
Josef Belovsky
۰
۳
Tomas Varnushka
Finished
۱۵:۳۰
Dalibor Kolek
۳
۰
Adolf Huttl
Finished
۱۵:۳۰
Ladislav Janousek
۱
۲
Miroslav Cinibulk
inprogress
۱۶:۰۰
Dusan Stusek
۱
۲
Petr Jochym
inprogress
۱۶:۰۰
Miroslav Cinibulk
-
-
Tomas Varnushka
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Jan Knot
-
-
Josef Kvapil
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Mihail Trinta
-
-
Julius Legen
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Josef Belovsky
-
-
Ladislav Janousek
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Yevhen Pryshchepa
-
-
David Reitspies
inprogress
۱۴:۱۵
Viktor Yefimov
-
-
Dmitrij Prokopcov
inprogress
۱۴:۴۵
World
TT-CUP
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Milos Frydl
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Malek
۳
۱
Martin Stusek
Finished
۰۰:۲۵
Jean-Baptiste Cousin
۱
۳
Milos Frydl
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Ezr Vaclav
Finished
۰۰:۵۵
Muhlhauser Zdenek
۰
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۰۱:۲۰
Tomas Malek
۰
۳
Ezr Vaclav
Finished
۰۱:۲۵
Martin Stusek
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۵
Andrejs Cemirtans
۳
۲
Eduards Spagis
Finished
۱۰:۰۵
Heino Kruusement
۳
۰
Marko Viidas
Finished
۱۰:۱۵
Vitalijs Glazunovs
۳
۲
Kirills Jahontovs
Finished
۱۰:۳۵
Repin Aleksei
۳
۲
Daljus Kregzde
Finished
۱۰:۴۵
Michal Nemec
۱
۳
Jiri Celler
Finished
۱۰:۵۰
Andrejs Cemirtans
۳
۱
Kirills Jahontovs
Finished
۱۱:۰۵
Heino Kruusement
۰
۳
Daljus Kregzde
Finished
۱۱:۱۵
Filip Musil
۲
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۱:۲۰
Pasek Dominik
۳
۱
Jakub Jenicek
Finished
۱۱:۲۵
Eduards Spagis
۳
۲
Vitalijs Glazunovs
Finished
۱۱:۳۵
Marko Viidas
۰
۳
Repin Aleksei
Finished
۱۱:۴۵
Michal Nemec
۰
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۱:۵۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Marek Fabini
Finished
۱۱:۵۵
Andrejs Cemirtans
۰
۳
Vitalijs Glazunovs
Finished
۱۲:۰۵
Heino Kruusement
۲
۳
Repin Aleksei
Finished
۱۲:۱۵
Jiri Celler
۱
۳
Filip Musil
Finished
۱۲:۲۰
Pasek Dominik
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۱۲:۲۵
Kirills Jahontovs
۳
۲
Eduards Spagis
Finished
۱۲:۳۵
Daljus Kregzde
۳
۲
Marko Viidas
Finished
۱۲:۴۵
Michal Nemec
۱
۳
Filip Musil
Finished
۱۲:۵۰
Jakub Jenicek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۵۵
Petr Libovicky
۱
۳
Jiri Celler
Finished
۱۳:۲۰
Pasek Dominik
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۲۵
Vitalijs Glazunovs
۲
۳
Andrejs Cemirtans
Finished
۱۳:۳۵
Vera Victor
۰
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۳:۴۰
Repin Aleksei
۳
۲
Daljus Kregzde
Finished
۱۳:۴۵
Marek Fabini
۱
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۳:۵۵
Pedro Campoy
۳
۱
Francisco J Gil
Finished
۱۴:۱۰
Filip Musil
۲
۳
Jiri Celler
Finished
۱۴:۲۰
Pasek Dominik
۳
۲
Jakub Jenicek
Finished
۱۴:۲۵
Vera Victor
۳
۱
Francisco J Gil
Finished
۱۴:۴۰
Tomas Kocvara
۱
۳
Vladimir Libovicky
Finished
۱۴:۵۰
Marek Fabini
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۵۵
Salvador Aracil
۳
۱
Pedro Campoy
Finished
۱۵:۱۰
Vlastimil Kocvara
۲
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۱۵:۲۰
Andrei Knazik
۱
۳
Jan Trefny
Finished
۱۵:۲۵
Tomas Kocvara
۱
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۱۵:۵۰
Zdenek Dusek
۰
۳
Christian Kratochvil
Finished
۱۵:۵۵
Vladimir Libovicky
-
-
Vlastimil Kocvara
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Andrei Knazik
-
-
Christian Kratochvil
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۵
Tomas Kocvara
-
-
Vlastimil Kocvara
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Jan Trefny
-
-
Zdenek Dusek
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۵
Belarus
Liga Pro
Vitalii Vinnik
۰
۳
Khvesenia Denis
Finished
۰۸:۳۰
Igor Shkrobot
۰
۳
Sergei Demidovich
Finished
۰۹:۰۰
Khvesenia Denis
۳
۱
Igor Shkrobot
Finished
۰۹:۳۰
Sergei Demidovich
۰
۳
Vitalii Vinnik
Finished
۱۰:۰۰
Vitalii Vinnik
۳
۰
Igor Shkrobot
Finished
۱۰:۳۰
Khvesenia Denis
۳
۰
Sergei Demidovich
Finished
۱۱:۰۰
Sergei Komsa
۳
۰
Vladimir Promskii
Finished
۱۳:۰۰
Evgenii Mutianko
۰
۳
Sergei Komsa
Finished
۱۴:۳۰
Sweden
Swedish TT Pro Series Women
Rebecca Muskantor
۳
۱
Danielle Kelly
Finished
۱۲:۳۰
Christina Kallberg
۳
۱
Matilda Hansson
Finished
۱۳:۳۰
Rebecca Muskantor
۱
۳
Matilda Hansson
Finished
۱۵:۳۰
Armenia
Armenia ITT CUP
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۳:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۴:۳۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
David Ghotanyan
Finished
۱۵:۱۰
Avet Vasilyan
۱
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۵:۳۰